100-jarig Jubileum Huisartsenpraktijk Snijders

Historie: van Pake tot Gitte - 100 jaar huisartsenpraktijk Snijders

"Pake" Snijders, verhuisde in 1919 net afgestudeerd, naar Nieuwenhagen om daar zijn woning/huisartsenpraktijk aan de Kerkstraat te beginnen. Niet wetende dat hijzelf een bekend figuur zou worden binnen Nieuwenhagen. In 1919 was huisartsenzorg nog een zeer ruim begrip. Bevallingen werden door hem uitgevoerd, hij stond 24/7 paraat en opvallende anekdotes zijn er over zijn verwijzingen naar het ziekenhuis. Meerdere patiënten bevestigen de verhalen; "Aanvullend onderzoek was niet nodig; "D'r Pake" had het gediagnosticeerd". Naast de gedegen zorg die hij bood voor de groeiende en bloeiende patiëntenpopulatie, stond hij ook bekend om zijn humor en zangkwaliteiten. Hij groeide uit van een goede, betrouwbare arts, naar een charmante en graag geziene man, met vele kwaliteiten. Hij vestigde zich in 1919 dus in Nieuwenhagen, waar hij samen met "Make" Snijders-Vijgen, een groot gezin stichtte. Een van de nazaten was "D'r Leon" alias "Don cor Leone", hij studeerde Medicijnen te Utrecht en besloot na zijn studie terug te keren naar zijn roots. Hij nam het stokje al vrij snel van Pake over. "D'r Leon" vestigde zich aan de Wilhelminastraat 1 te Nieuwenhagen, en stichtte zelf een groot gezin samen met zijn Fien. Toendertijd runden zij samen een huisartsenpraktijk en apotheek aan huis. Een van zijn nazaten, Hans, bleek ook Medicijnen te willen studeren. Ook hij ging naar Utrecht, en besloot na zijn studententijd, in 1980, terug naar zijn roots te keren om vervolgens na ruim 10 jaar samengewerkt te hebben, in 1990 het stokje van zijn vader over te nemen. Hij werkt nu ruim 36 jaar in de praktijk, kent de meeste patiënten van A-Z en staat ze nog altjd bij van wieg tot het graf. In de tussentijd stichtte ook hij een groot gezin met een vijftal kinderen. Naast zijn werkzaamheden als arts en vader, is hij breed georienteerd; reizen, wielrennen, talen, geschiedenis en fotografie zijn grote hobbies. Ook zet hij zich in voor een klein project in Kenia, om aldaar de zorg en het onderwijs voor lokale bevolking (Masaï) te bevorderen; zie www.semadep.com

Bekende uitspraak binnen de huisartsensetting is; je oogst wat je zaait. Door de komst van dochter Gitte Snijders, wordt duidelijk wat er in bijna 100 jaar opgebouwd is. Enorm vertrouwen van patiënten in de arts, zowel bij de kleine als de grote zorgvragen. Maar nog veel meer dan dat. Zorg met een hoofdletter Z, waar kwaliteit van leven voorop staat, en de patiënt als individu gezien wordt en dit alles met een vleugje humor. Gitte is per september 2015 werkzaam in de praktijk en heeft per 01-01-2018 de praktijk van haar vader Hans overgenomen. Zij is zodoende de vierde generatie Snijders Huisartsen. Met veel enthousiasme en energie ligt naast de reguliere huisartsgeneeskunde, haar focus op de gynaecologie, kindergeneeskunde, chirurgie en oogheelkunde. Ondertussen heeft ze ook een gezin gesticht, met drie kinderen Julie, Jorn en Daan (6,4 en 1 jaar). Haar man heeft ze leren kennen tijdens haar studie en is ook werkzaam binnen de zorgsector; hij is cardioloog in opleiding te Maastricht.

De praktijk is meegegroeid met de tijd; inmiddels is de praktijk verhuisd naar het Medisch Centrum Nieuwenhagen aan de Beuteweg 16, te Landgraaf. Waar er een heel scala aan paramedische middelen/ zorg geboden worden, om alles rondom de patiënt te vergemakkelijken en centraliseren. Jarenlang was een website niet nodig, (bekende en nieuwe) patiënten weten immers nog altijd waar ze zich dienen te melden; echter moet ook hierin meegegaan worden met de tijd. De nieuwe ontwikkelingen zullen echter, bovenstaande aspecten van de "Schniedusch-zorg" niet veranderen.


Pake Snijders