100-jarig Jubileum Huisartsenpraktijk Snijders

Mogelijkheden tot sponsoring 100-jarig jubileum ten behoeve van
“de Gezonde Basisschool van de toekomst”


Wilt u ons evenement en ons goede doel ondersteunen?? Dat wordt enorm gewaardeerd! Door ons, de renners en bezoekers en de kinderen op de verschillende basisscholen!

SPONSORING kan op diverse wijzes;

 1. Deelname aan de run: € 5,-. Inschrijven via inschrijving.nl (zie knop beneden)

 2. Stand aan de informatiemarkt: € 80,- voor de gehele duur evenement
  Vanaf 10:30-17:00u stand op het Sunplein

 3. Naamsvermelding op onze Huisartsenpraktijk Snijders facebookpagina; € 50,-
  Huidige vriendenaantal staat op 675 leden

 4. Naamsvermelding op onze website 100jaarsnijders.nl: een overeen te komen bedrag/ levering van producten danwel diensten

 5. Sponsoring anderszins; aanlevering van producten.
  Bv. Aanlevering van producten na de run (sinaasappels/appels/water/gezonde dranken) in dozen/of met stickers van sponsor of prijzen voor de prijswinnaars van de run (tickets van sponsor).
 6. Sponsoring middels shirts voor de artsenfamilie die meedoen aan de run; € 250,-
  Vermelding van bedrijf op hun T-shirts.
 7. Sponsoring middels drukwerk op/rond podium; € 500,-
 8. Eenmalige vrijwillige bijdrage; geen vermelding bedrijf/producten noodzakelijk
  Vrijstaand bedrag.
We hopen er samen met u en uw steun 29 juni 2019 een geweldig feestelijke en mooie dag van te maken met een stukje bewustwording voor iedereen! Alle opbrengst gaat naar het goede doel.

Heeft u nog vragen? Heeft u contacten in uw omgeving waarvan u denkt of weet dat deze ook graag hun steentje rondom dit evenement willen bijdragen, dan vernemen we dit graag en staat het u vrij deze tekst aan hen te laten zien of ons te tippen!

Rekeningnummer: NL06 RABO 0334023521
Huisartsen Snijders
Onder vermelding van: bijdrage 100-jarig jubileum